Ta del spletnega mesta zagotavlja, ima v lasti, z njim upravlja in ga nadzira podjetje Novo Nordisk d.o.o. ("Novo Nordisk", "mi", "naš").

Ta del spletnega mesta je namenjen samo slovenskim zdravstvenim delavcem. Pripravljen je z namenom, da zdravstvenim delavcem zagotavlja pomembne informacije o izdelkih podjetja Novo Nordisk in z njimi povezanih terapevtskih področjih. Ne dajemo nobenega jamstva, da je gradivo na spletnem mestu primerno ali dostopno za širšo javnost. Če niste zdravstveni delavec, vas zato prosimo, da tega spletnega mesta ne uporabljate.

Vse informacije, objavljene na tem spletnem mestu, skrbno izberejo in pregledajo zaposleni v podjetju Novo Nordisk v skladu z namenom spletnega mesta.

Ti pogoji uporabe urejajo vaše dostopanje do tega spletnega mesta, njegovo pregledovanje in uporabo. S tem, da (a) obiščete, pregledujete ali kako drugače (na kakršen koli način in s katere koli naprave) uporabljate to spletno mesto, oziroma s tem, da (b) pri nas registrirate svoje kontaktne podatke za dostopanje do določenih delov tega spletnega mesta ali za prejemanje informacij o naših storitvah, potrjujete, da te pogoje uporabe sprejemate.

Spletno mesto in vse gradivo, ki je na voljo na njem ali prek njega, vključno z besedili, preglednimi prikazi, rezultati, fotografijami in drugim slikovnim gradivom, zvočnim gradivom, filmi ali drugimi animiranimi predstavitvami (s skupnim imenom "gradivo"), so na voljo takšni, kot so. V meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, so vsa dovoljenja, jamstva in drugi pogoji, za katere je mogoče implicirati, da so izrecno izključeni ali niso vključeni, izrecno izključeni. V zvezi z gradivom ne dajemo nobenih zavez ali jamstev; to med drugim velja za jamstva o ustrezni kakovosti, primernosti za posebne namene, skladnosti z opisom, nekršitvi ali ustreznosti, a ne le za te. Ne dajemo nobenih jamstev za popolnost katerega koli od gradiv, njegovo skladnost z veljavno zakonodajo, pravočasnost ali zanesljivost.

Prav tako ne dajemo nobenih zagotovil ali jamstev glede zmogljivosti, dostopnosti, funkcionalnosti ali drugih vidikov tega spletnega mesta, mdr. glede zavez ali zagotovitev, da bo spletno mesto na voljo brez prekinitev, brez napak in popolnoma brez tveganj, a ne le glede tega. Vi sami ste odgovorni za upoštevanje vseh potrebnih previdnostnih ukrepov, ki zagotavljajo, da so gradiva, pridobljena s tega spletnega mesta, brez virusov ali drugih potencialno škodljivih elementov.

Odgovorni ne bomo za splošno škodo (vključno zaradi malomarnosti ali kršitve zakonskih obveznosti), po dogovoru ali kako drugače, zaradi ničesar od naslednjega (vendar ne le za našteto): (a) izgube ali škode, nastale zaradi vašega zanašanja na gradivo, (b) netočnosti, opustitev ali nepravilnih, lažnih ali zavajajočih trditev v gradivu, (c) izgube, škode ali nastalih stroškov zaradi virusov ali drugih škodljivih elementov, dobljenih na tej spletni strani, (d) prekinitve poslovanja, (e) dogodkov, na katere ne moremo vplivati, ali (f) izgubljenih prihodkov, izgubljenih poslovnih priložnosti, izgubljenega dobrega imena ali podobne izgube/škode, izgubljenih pričakovanih prihrankov, izgubljenih pogodb, izgubljene uporabe, izgubljenih ali okrnjenih podatkov ali informacij ali druge posebne, posredne, posledične ali povsem finančne škode, ki jih utrpijo uporabniki v zvezi s tem spletnim mestom, tudi če smo bili obveščeni o tveganju za takšno izgubo ali škodo in ne glede na to, ali so/so bile take izgube ali škode predvidljive.

Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev uporabe kadar koli in brez obvestila. Zato vam svetujemo, da te pogoje uporabe redno prebirate in tako zagotovite, da ste vedno povsem seznanjeni z njihovo vsebino. Vse spremembe stopijo v veljavo takoj, ko so objavljene na tem spletnem mestu. Vaš nadaljnji dostop, pregledovanje ali druga uporaba tega spletnega mesta pomeni, da takšne pogoje uporabe sprejemate.

Vse informacije o našem zbiranju, shranjevanju ali obdelavi vaših osebnih podatkov so opisane v poglavju "Politika zasebnosti".

Dostop do tega spletnega mesta je omejen na zdravstvene delavce, ki pri nas registrirajo svoje kontaktne podatke. Pogoj za uporabo spletnega mesta je, da so vsi vaši posredovani podatki točni, ažurirani in popolni; v okviru postopka registracije lahko vaše podatke posredujemo tretjim osebam z namenom vaše identifikacije in preveritve vaših strokovnih pooblastil.

Če posumimo, da ni tako, si pridržujemo pravico, da vam zavrnemo dostop do spletne strani in zapremo vaš račun. Če se pri nas registrirate in med postopkom registracije izberete ali dobite geslo, morate geslo obravnavati kot zaupno in ga ne smete razkriti nikomur drugemu. Pravico imamo nadzirati vaše geslo in po lastni presoji lahko zahtevamo, da geslo spremenite. Poleg tega vas lahko v okviru našega strokovnega vodenja tega spletnega mesta brez vašega soglasja kontaktiramo z informacijami, povezanimi z vašim računom, in s tehničnimi informacijami.

Smo lastnik ali imetnik dovoljenja za vse pravice intelektualne lastnine na tem spletnem mestu, gradiva in trgovska imena, imena podjetij, opreme in izdelkov, prikazanih na spletnem mestu. Brez našega predhodnega pisnega soglasja jih ni dovoljeno uporabljati, razen za identifikacijo naših izdelkov ali storitev.

Pod pogojem, da so upoštevani ti pogoji uporabe ter da vsebina ni spremenjena in da so vse oznake za avtorske pravice in oznake za blagovne znamke vključene v vse kopije (ne glede na obliko kopij), vam dajemo omejeno, začasno, preklicno in neizključno dovoljenje za dostop, pregledovanje in uporabo tega spletnega mesta ter za prenos vsebin s tega spletnega mesta za vašo osebno in nekomercialno uporabo.

Razen zgoraj opisanega omejenega dovoljenja (ali v skladu s tistim, kar zahteva veljavna zakonodaja), brez našega predhodnega pisnega soglasja ni dovoljeno nobenega dela tega spletnega mesta uporabljati, reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati, do njega dostopati, ga spreminjati ali kako drugače uporabljati v celoti ali delno za kakršen koli namen. Posebej je prepovedano brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ponovno objaviti kateri koli del tega spletnega mesta na kakšnem drugem spletnem mestu, v drugem mediju (tiskanem, elektronskem ali drugem) ali kot del kakršne koli komercialne storitve. Vse zgoraj omenjene pravice intelektualne lastnine ostajajo naše in so v naši lasti ali lasti tistih, ki so nam za to dali dovoljenje.

Med obiskom tega spletnega mesta, njegovim pregledovanjem in/ali njegovo uporabo:

  • morate upoštevati vso veljavno zakonodajo, pravila in predpise,
  • se ne smete pretvarjati, da ste druga oseba, uporabljati lažnega imena ali lažnega e‑poštnega naslova,
  • ne smete zbirati ali shranjevati osebnih podatkov o drugih uporabnikih (razen če ste za to prejeli izrecno dovoljenje podjetja Novo Nordisk),
  • ne smete brez našega predhodnega pisnega dovoljenja uporabljati uokvirjanja ali tehnik uokvirjanja za prenos tega spletnega mesta ali njegovih delov,
  • ne smete spreminjati ali poskušati spreminjati celotne vsebine tega spletnega mesta ali njegovega dela,
  • ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti nedovoljenega dostopa do tega spletnega mesta, strežnika, na katerem je to spletno mesto shranjeno, ali drugih strežnikov, računalnikov ali podatkovnih zbirk, povezanih s tem spletnim mestom.

Povezavo na to spletno mesto lahko objavite pod pogojem, da to storite na pošten in zakonit način, ki ne škoduje našemu ugledu in ne implicira povezanosti z nami, naše odobritve ali naše podpore vam, vašim izdelkom ali storitvam in/ali vašemu spletnemu mestu.

Iz kakršnega koli razloga vam lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila začasno ali trajno:

  • ukinemo, izklopimo ali zavrnemo dostop do tega spletnega mesta (bodisi v celoti bodisi v določenih delih),
  • ukinemo dovoljenje, ki ste ga imeli za dostop do tega spletnega mesta in/ali
  • izbrišemo ali spremenimo vsebino na tem spletnem mestu.

V meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, je v takih okoliščinah popolnoma izključena naša odgovornost (vključno z našim vodstvom, zaposlenimi in drugimi predstavniki) za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi lahko nastala z izbrisom ali ureditvijo vsebine in ali z (celotno ali delno) omejitvijo ali ukinitvijo vaše uporabe te spletne strani.

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki niso pod nadzorom podjetja Novo Nordisk. Če boste sledili kateri od teh povezav, boste zapustili to spletno mesto. Nad vsebino takšnih spletnih mest tretjih oseb nimamo nadzora, teh spletnih mest ne podpiramo in jih ne priporočamo, niti ne podpiramo in ne priporočamo informacij, ki jih obsegajo, ali izdelkov ali storitev tretjih oseb, ki jih omenjajo. Ne sprejemamo nikakršne odgovornosti ali obveznosti za vsebino spletnih mest, katerih povezave vodijo na to spletno mesto ali na katere vodijo povezave s tega spletnega mesta, in ne dajemo nobenih jamstev ali zagotovil (izrecnih ali implicitnih) glede informacij, ki jih vsebujejo.

Če vsi ti pogoji uporabe ali kateri koli njihov del iz kakršnega koli razloga postanejo neveljavni ali neizvršljivi, se zadevna določba v zadevnem obsegu ne upošteva in bo veljalo, da je ni moč uporabiti, in sicer v meri, v kolikšni je to mogoče brez spreminjanja drugih določil teh pogojev uporabe, ter to ne bo na noben način vplivalo na veljavnost ali izvršljivost preostalih pogojev.

Nobena naša delna ali celotna odpoved katere koli pravice ali sankcije v skladu s temi pogoji ne preprečuje nobene druge ali nadaljnje izvedbe ali uveljavitve katere koli take pravice ali sankcije.

Ti pogoji uporabe in/ali vaša uporaba tega spletnega mesta bodo tolmačeni in uveljavljeni v skladu s slovensko zakonodajo. O vseh morebitnih sporih, nastalih zaradi teh pogojev uporabe in/ali vaše uporabe tega spletnega mesta bo odločalo sodišče v Ljubljani.

Novo Nordisk d.o.o.

Ameriška ulica 2

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 810 8700
Faks: +386 1 81 08 720
Elektronski naslov: info@novonordisk.si